תכנית להעצמת ילדים, בני נוער צוותי חינוך והורים באמצעות כלים מעולם ה-NLP

meirav